Do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5.1 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – plik excel

Załącznik nr 5.2 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – plik excel

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o VAT

Załącznik 8.3 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych

Załącznik nr 9.01 – Załącznik do umowy wsparcia – wykaz usług rozwojowych

Załącznik nr 10 – Ankieta oceniająca usługę rozwojową

Załącznik nr 11 – Oświadczenie pracownika dot. udziału w usługach rozwojowych u pozostałych Operatorów

Załącznik nr 12 – Formularz wykonania usługi doradczej