Aktualności

Aktualności na dzień 01.12.2020 r.

Z powodu dużego wzrostu zakażonych na COVID-19 i wprowadzaniem w związku z tym kolejnych zakazów, nakazów i ograniczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie było możliwym prowadzenie działań w projekcie, w miesiącu listopadzie.

Mając na uwadze powyższe, Operator Projektu „Akademia szkoleń i doradztwa dla turystyki”, zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu o 3 miesiące tj. do 31.03.2021 r.
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Dnia 01.12.2020 r. Operator otrzymał oficjalną zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu, w związku z czym realizacji projektu potrwa do 31.03.2021 r.

Aktualności na dzień 31.10.2020 r.

W miesiącu X.2020 r. wsparciem w projekcie zostało objętych 33 pracowników z 7 przedsiębiorstw. Szkolenia z tematu „Nowe technologie w turystyce”, w wymiarze 24 godzin, odbyły się w terminach:

05.10.2020 r. – 07.10.2020 r.

13.10.2020 r. – 15.10.2020 r.

19.10.2020 r. – 21.10.2020 r.

26.10.2020 r. – 28.10.2020 r.

W miesiącu październiku, łączna kwota refundacji szkoleniowych dla przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie, wyniosła 109 600 zł.

Aktualności na dzień 30.09.2020 r.

W miesiącu IX.2020 r. wsparciem w projekcie zostało objętych 16 pracowników z 4 przedsiębiorstw. Szkolenia z tematu „Nowe technologie w turystyce”, w wymiarze 24 godzin, odbyły się w terminach 09.09.2020 r. – 11.09.2020 r. oraz 14.09.2020 r. – 16.09.2020 r.

W miesiącu wrześniu łączna kwota refundacji szkoleniowych dla przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie, wyniosła 87 680 zł.

Aktualności na dzień 05.06.2020 r.

Informujemy, że zmianie uległ adres Biura Projektu z ul. Hożej 66/68 w Warszawie na: ul. Zielona 27 pok. B030, 27-300 Nowy Sącz. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00.

Informujemy również, że za zgodą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zmianie uległa ilość przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w projekcie z 40 MŚP na 25 MŚP. Ilość pracowników, którzy zostaną objęci wsparciem w projekcie „Akademia szkoleń i doradztwa w turystyce” pozostaje bez zmian i wynosi 100 osób.

Wszelkie zmiany zostały wprowadzone do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, który znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

KORONAWIRUS – INFORMACJE

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniami nałożonymi przez Ministerstwo Zdrowia, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od osobistych wizyt w Biurze Projektu. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 510 778 909 bądź mailowy akademiaturystyki@cityschool.pl

Dokumentację prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź kurierem.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Pierwszym obowiązkowym etapem naboru, jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

W formularzu rejestracyjnym podaje się podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu:
• Nazwa przedsiębiorstwa
• NIP przedsiębiorstwa
• Wielkość przedsiębiorstwa
• Sektor (zgodnie z PKD)
• Imię i nazwisko osoby do kontaktu
• Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie
• Telefon do kontaktu
• Adres e-mail
• Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymają Państwo maila wysłanego przez PARP na adres wskazany w formularzu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły od 01 marca 2020 r. do 31 października 2020 r., prowadzona do momentu zrekrutowania 100 Uczestników Projektu na terenie całej Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce „O projekcie”, a także z rekomendacją Rady ds. Kompetencji w sektorze turystycznym numer 7/2019, która pozwoli na wybranie właściwej usługi rozwojowej → https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Za.-15.1b_Rekomendacja-rady-finanse_ost.pdf Usługi rozwoje w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis → https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *